Grønt: Aabybro Vand finansierer størstedelen af projektet, der også er støttet af Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune

Aabybro/Biersted: Udsigten fra toppen af Biersted Bakke er guld værd. Det kan de fleste nok blive enige om.

Men det er måske de færreste, der tænker på, at undergrunden også er værdifuld.

Men nede i undergrunden flyder grundvandet rent og klart, og sådan skal det gerne blive ved med at være, mener man hos Aabybro Vand.

Derfor vil man nu være med til at sikre store områder ved at plante træer i tusindvis i form af en såkaldt ”grundlovsbeskyttende fredsskov,” i et område fra øst for Biersted Bakke mod Aabybro, og fra Biersted Bakke ud mod Store Vildmose .

- Det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at tænke i, hvordan, at vi kan sørge for, at der også er drikkevand til vores børnebørn og oldebørn, forklarer driftsleder Torben Hovalt Christensen, Aabybro Vand og vandværkets bestyrelsesformand, Keld Ahlmann.

Vandværket har derfor valgt at indgå i naturbeskyttelsesprojektet i samarbejde med Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.

Det betyder, at hvor det lige nu er marker med græssende kvæg og landbrug, der er karakteristisk for området, så skal det i fremtiden være træer nærmest så langt som øjet rækker fra Biersted Bakke og ind mod Aaby Skoven - og i retning mod Store Vildmose.

- Geologiske undersøgelser har vist, at Biersted Bakke, hvor vi allerede har boringer, er et godt reservoir, og derfor skal det beskyttes, fortæller Torben Hovalt Christensen.

- Og det er en god og nødvendig foranstaltning i forhold til et ekspanderende område som vores, fortsætter han.

Samtidig er det også planen, at området på længere sigt skal være et rekreativt område med stier, hvor folk kan færdes uden at skade grundvandet nedenunder.

Forbrugerne har sagt ja

Hos Aabybro Vand har to ekstra ordinære generalforsamlinger med vedtægtsændringer betydet, at man nu kaster sig ind i at sikre, at der også er rent drikkevand til de kommende generationer.

Ændringerne til vedtægterne blev godkendt med enig opbakning fra de fremmødte forbrugere.

- Der er jo ikke nogen, der ikke kan se det rigtige i at passe på vores grundvand - også selvom vi ikke for nuværende har problemer med at skaffe rent vand, siger Torben Hovalt Christensen.

Tre partnere i projektet

Baggrunden for de to ekstra ordinære generalforsamlinger var desuden, at de var et krav fra Jammerbugt Kommune for at stille en kommunegaranti for beløbet, så Naturstyrelsen, der er tovholder på projektet kan fortsætte deres arbejde med de implicerede lodsejere.

Projektet, der ventes at koste omkring 30 millioner bliver finansieret med 15 millioner fra Aabybro Vand, som udgør 50 procent af projektet. Naturstyrelsen kommer med 12 millioner, som udgør 40 procent. Endelig kommer Jammerbugt Kommune med tre millioner, som udgør 10 procent af projektet.

Forbrugerne kommer ikke i større målstok til at mærke til de nye planer.

Aabybro Vand har nemlig tre millioner kroner stående, og de sidste 12 millioner finansieres over 10 år.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...