EPOKE: Indre Mission i Han Herred stopper som formelt kredsarbejde efter mere end 125 år

HAN HERRED: En epoke, der rækker tilbage til begyndelsen på de kendte grundlovsmøder i Fosdalen i 1893, slutter nu med nedlæggelsen af Indre Missions kredsarbejde i Han Herred.

Hidtidig næstformand i kredsbestyrelsen, sognepræst Henning Smidt, Kettrup, forklarer om beslutningen, der er truffet på to ekstraordinære generalforsamlinger hen over året:

− Gennem mange år har Indre Mission i Han Herred arbejdet sammen fra Aabybro-området i øst til Fjerritslev-området i vest til stor glæde og velsignelse for rigtig mange. En af de mest kendte frugter af det samarbejde har været, at Indre Mission i mere end 125 år har holdt grundlovsmøder i Fosdalen. Samarbejdet har imidlertid også handlet om mange andre fællesarrangementer som nytårsfest, bibelkurser, teltmøder, helliggørelsesmøder, familielejre på Sanden Bjerggaard, havemøder, og der kunne sikkert nævnes mere.

− I de senere år er samarbejdet blevet mindre, da der også er blevet færre missionshuse og IM-fællesskaber i vores område, men der har alligevel været en kredsbestyrelse, som har stået for de fleste fællesarrangementer.

− Nu er det imidlertid blevet besluttet at nedlægge kredsbestyrelsen og dermed det formelle samarbejde. Samarbejdet ophører imidlertid ikke, men afstemmes med de ressourcer, der findes nu, og så må tiden vise, om det åbner for nye idéer og muligheder. Vi håber at kunne fortsætte med at holde nogle velbesøgte havemøder i private hjem om sommeren, måske også en nytårsfest, nogle temaaftener og en bibelundervisningsdag.

− Så samarbejdet ophører ikke, men overlades fremover til bestyrelserne for de IM-fællesskaber, der stadig findes i Aabybro, Fjerritslev og Kettrup, slutter Henning Smidt.

Det kan tilføjes, at der blandt IM-fællesskaberne er gode kræfter i gang for at videreføre grundlovsmøderne i Fosdalen under en ny form end hidtil ved at lade Lerup Kirke være rammen om tale og fællessang, hvorefter samværet fortsættes i det fri på festpladsen udenfor.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...