Kommunen lægger op til ny forbindelse fra rundkørsel ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej

AABYBRO: I samarbejde med Realdania og konsulentvirksomheden CFBO har Jammerbugt Kommune siden efteråret arbejdet på en større plan for et nyt Aabybro Midtby.

Den endelige plan skal stå klar til april. Men i sidste uge indstillede økonomiudvalget til at søge medfinansiering til, hvad man kalder åbningstrækket til dette.

Det består af ”Broen”, som er en ny forbindelse for lette trafikanter fra rundkørslen ved Aaby Sdr. Gade til Kattedamsvej.

- Det er for at komme med et bud på, hvad der skal til for at realisere vores vision for Aabybro. Vi skal arbejde mod at få et centrum i Aabybro i stedet for bare at have en hovedgade. Det kræver, at nogen yder noget, fortæller borgmester Mogens Gade (V).

Med forbindelsen gennem Aabybro Centret og forbi DGI Huset håber man på at samle byens aktive steder og koncentrere bylivet her.

Broen er budgetteret til et sted mellem 10 og 15 millioner kroner.

- Visionen er, at vi i hvert fald skaffer 10 millioner kroner til åbningstrækket udover de investeringer, der allerede er i forbindelse med fornyelsen af centret, siger Mogens Gade.

Kommunen håber på medfinansiering fra Realdania. I udvalgsreferatet er der beskrevet en medfinansiering på 50 %, hvilket vil svare til fem millioner kroner.

- De har fået øjnene op for Aabybro. Hvis de synes, at det er en god idé, så vil de finansiere de fysiske rammer. Og det tænker jeg, at de synes, da de har været med i grovskitsen, lyder det fra borgmesteren.

Resten af grovskitsen omhandler en stærkere og markant grønnere midtby. Det skal ske gennem nye samarbejdsmuligheder for handlen og integration af grønne områder i Aabybro.

- Vi skal prøve at stramme Aabybro op, så det bliver en by med et centrum. Det skal midtbyplanen være med til at sikre. Den samler centerområdet og trækker det hele vejen ind til centrum, siger Mogens Gade.

Med midtbyplanen er der fortsat rum til at tænke nye tanker i Aabybro de kommende år. Åbningstrækket i form af Broen bliver altså kun første træk.

På lang sigt beskrives der også planer om at omlægge busterminalen til Jens Møllers Vej.

- Rutebilsstationen står meget åbent i forhold til at blive benyttet bedre. Det er et stort areal, som ikke bruges optimalt. Den kan udnyttes bedre på flere måder - for eksempel med boliger. DGI Huset arbejder jo også med planer om udvidelser.

- Så der kan være mange tanker i et nyt centrum i Aabybro i stedet for bare at have en hovedgade, lyder det fra borgmesteren.

Jammerbugt Kommune skal tage endelig stilling til åbningstrækket ved det kommende møde i kommunalbestyrelsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...