Støtte: Og der er flere penge på vej til blandt andet foreninger og klubber de næste 10 år i Nyfors Vækstpulje, lød budskabetStøtte: Og der er flere penge på vej til blandt andet foreninger og klubber de næste 10 år i Nyfors Vækstpulje, lød budskabet

Aabybro: 1.250.000 kroner til foreningslivet i Aabybro.

Det var den gave, Keld Almann og en bestyrelse af lokalvalgte repræsentanter fra SEs Repræsentantskab kunne præsentere 33 foreninger for i forbindelse med et arrangement i slutningen af sidste år.

Baggrunden er den lange række af fusioner, der har været indenfor elselskaberne, forklarede Keld Almann.

Han forklarer videre, at:

- Aabybro elforsyning hørte forsyningsmæssigt under HHE, men havde egen bestyrelse indtil 2006, da HHE fusionerede med BOE i Brønderslev, fulgte vores lokale forening med.

Det nye elselskab fik navnet Nyfors, og i forbindelse med fusionen blev det aftalt, at der på en post i regnskabet blev noteret et beløb på 1.250.000 kroner, som var reserveret til en opgave i Aabybro i form af et kunstværk eller en form for udsmykning i byen.

Et beløb, som det blev sikret var synligt år efter år i regnskabet, understregede Keld Almann.

Han understregede, at Nordlys med donationen håber på at være med til at gøre en forskel for foreningerne og klubberne.

- Vi har stor respekt for det store stykke frivillige arbejde, der bliver udført i vores lokale foreninger og klubber af alle jer, men ofte kan udgifter til halleje og indkøb af udstyr stå i vejen for det kommende arbejde, med at udvikle initiativer og skabe plads til endnu flere aktiviteter, sagde han.

33 foreninger fik overdraget en kuvert med et kort, hvor det fremgik, hvilket beløb, den enkelte forening kunne forvente på foreningskontoen inden nytår.

Keld Almann fortalte de fremmødte, at der ingen krav var til, hvordan pengene skulle bruges.

- Vi har stor tiltro til, at det er jer formænd, der sammen med jeres bestyrelser finder ud af dette, så der er altså ingen øremærkning af pengene, fortalte Keld Almann.

Flere penge på vej

Han kunne desuden afslutte aftenen med, at fortælle, at der er flere penge på vej.

Alle foreninger og klubber kan nemlig søge vækstpuljen Nyfors for en andel af de 100 millioner kroner, der skal deles ud over de næste 10 år.

- Altså i gennemsnit 10 millioner kroner om året, og området er altså kun det meste af Jammerbugt kommune og en stor del af Brønderslev kommune i form af cirka 40.000 andelshavere, sagde Keld Almann.Overraskede foreningslivet med penge

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...