Oprettelsen af 104 pladser styrker de mindre lokalsamfund

JAMMERBUGT: Kommunalbestyrelsens beslutning om at oprette 104 nye vuggestuepladser i Jammerbugt har båret frugt i de mindre lokalsamfund. Det viser en evaluering af dagtilbudsområdet i kommunen.

Langt de fleste af de 104 nye vuggestuepladser er besatte, og forældrene vælger i højere grad end tidligere det lokale dagtilbud til deres barn. Strategien med at udvikle fremfor at afvikle institutioner i de mindre lokalområder ser dermed ud til at lykkes.

I 2016 var børnetallet så lavt i seks af kommunens institutioner, at de var under minimumsnormeringen og dermed i fare for at lukke. Den udvikling er vendt, og en ny evaluering viser, at fem ud af de seks institutioner nu er over minimumsnormeringen.

- Det er fantastisk, at det er lykkedes at vende udviklingen, og at forældrene i den grad har støttet op om initiativet. Det betyder, at vi fortsat har masser af liv i institutionerne i de mindre lokalsamfund, og vi er overbeviste om, at det også får en afsmittende effekt på søgningen til den lokale skole, siger Ulla Flintholm, formand for børne- og familieudvalget.

- Før kunne vi se, at forældrenes ønske om et vuggestuetilbud betød, at de søgte mod de større byer, og så valgte de ofte, at deres børn skulle gå i skole samme sted. Den udvikling tror vi, at vi har vendt, siger hun.

Samtidig viser evalueringen, at der fortsat er stor søgning til og tilfredshed med den lokale kommunale dagpleje.

Formålet med den nye dagtilbudsstruktur, som politikerne godkendte i december 2016, var at støtte kvaliteten i dagtilbud og skabe flere muligheder og dermed et øget decentralt udbud.

Dog viser evalueringen også, at medarbejderne i institutionerne kunne have været involveret mere i processen.

- Vi har ikke været gode nok til at involvere medarbejderne på et tidligt tidspunkt, ligesom medarbejderne i nogle situationer har følt sig pressede over, at vuggestuebørn startede op, inden de fysiske rammer var på plads. Det er en kritik, vi tager til efterretning, siger Ulla Flintholm.

Der er oprettet vuggestuepladser i Ørebro, Trekroner, Birkelse, Tranum, Skovsgaard, Gjøl, Nørhalne, Saltum, Vester Hjermitslev, Pandrup og Aabybro.-tin

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...