Vi har nok alle haft andre intentioner med 2020 end dem, vi har kunnet indfri - både privat og arbejdsmæssigt. Det har vi også haft på kultur-, fritids- og landdistriktsområdet i Jammerbugt Kommune.

Covid 19 har desværre haft rigtig stor indflydelse for vores foreningers aktiviteter gennem året. Mange opvisninger, kampe, stævner, koncerter og kulturarrangementer har måttet aflyses. Det har krævet meget af vores foreninger, haller og kulturaktører generelt. Der skal lyde en særdeles stor tak for det kæmpe arbejde, alle frivillige og ansatte har lagt i, at vi trods alt har kunnet gennemføre de aktiviteter, som har været tilladt.

Vores Tour de Jammerbugt måttet aflyses helt, men vi håber vi kan komme afsted næste år. Vi har sat et nyt initiativ i gang med et fritidspas, der skal gøre, at alle børn og unge har mulighed for aktivt at deltage i en fritidsinteresse. Det fortsætter vi aktivt med at implementere - også i 2021. I sommerferien blev der med stor succes afholdt sommeraktiviteter rundt om i hele Jammerbugt Kommune. Rigtig mange foreninger bød ind og lavede mange forskellige aktiviteter, som var velbesøgte. Også en stor tak til alle jer, der bidrog til at det kunne lykkes.

For at booste vores foreninger har vi afsat ekstra midler til et forhøjet medlemstilskud i 2021. Det kan anvendes til medlemsfremmende åbne arrangementer, som forhåbentlig kan medvirke til at få nye medlemmer.

Vi har endnu mere fået øjnene op for vores dejlige natur, som vi har overalt i kommunen. Derfor arbejder vi konstruktivt med at få synliggjort vores vandrestier, cykelstier, mountainbike- og rideruter m.v.

2020 skulle ha´ været året for de store historiske markeringer som 75-årrt for Befrielsen og 100-året for Genforeningen, men begge dele måtte desværre aflyses og er udskudt til henholdsvis 4. maj og 29. maj 2021. Men heldigvis har vi også gode projekter, som det er lykkedes at gennemføre, bl-a. ”Dit Danmark på film” i et godt samarbejde med vores lokalhistoriske foreninger.

Sommerkunstskole på Bratskov blev gennemført næsten som vanligt til stor fornøjelse for dem, der deltog. Som noget nyt har vi igangsat den kulturelle rygsæk for vores børn og unge. Det har desværre ikke været muligt at implementere den helt i 2020, men vi håber at vores børn i 2021 vil kunne opleve de fantastiske tilbud, bl.a. koncert med Aalborg Symfoniorkester, Det Kongelige Teater og besøg på Museum for Papirkunst i Hune.

Vores aktive indsats mod sundhedsskadelige og faldefærdige boliger i Jammerbugt Kommune har vi heldigvis kunnet fortsætte ufortrødent med. Vi synes, det er en utrolig vigtig indsats, så ingen i vores kommune skal bo i et faldefærdigt hus, og ingen har jo lyst til at bo nabo til et skæmmende hus. I 2020 har vi kondemneret/nedrevet 22 huse, og i alt er fjernet 218 huse under denne ordning. Det hører også med til at have en aktiv landdistriktsudvikling.

Begrænsningerne for at kunne forsamles i 2020 har selvfølgelig også sat sine spor på landdistriktsområdet. Vi har aflyst en stribe af ildsjæleakademier, konferencer m.v., men heldigvis er det lykkedes at få udarbejdet en ny lokal udviklingsplan for de allerfleste af vores aktive lokalsamfund. Det er et særdeles vigtigt arbejdsredskab for hvert enkelt område, så det er jeg rigtig glad for er lykkedes.

Måske er der ikke så mange nye projekter, der har set dagens lys i 2020, men så har vi heldigvis kunnet glæde os over, at aktive medborgere de tidligere år har arbejdet på projekter, som måske netop i år har kommet rigtig mange til gavn og glæde. Legepladser og grønne rekreative områder som for eksempel Skipper Klementsplads, Biersted grønne kile, Ryå oplevelsescenter, Vandrestien i Tranum-Fosdalen, Glarborgen og mange, mange flere har været besøgt som aldrig før og har været med til at give gode oplevelser i en tid, hvor der har været restriktioner på rigtig mange muligheder for oplevelser. Så, jo, det ”kan svare sig” at være aktiv ildsjæl. Tænk på, hvor mange mennesker man er med til at glæde.

Forventningerne til 2021 er nok store for hver enkelt af os. Jeg har naturligvis mange tanker og intentioner for vores kultur-, fritids- og landdistriktsområde. Vi håber, vi i 2021 igen kan skrue op for blusset og i fællesskab realisere de mange gode forslag og ideer, der er formuleret i de lokale udviklingsplaner, og som skal skabe forudsætning for, at der er godt at leve og bo i hele kommunen.

Vi skal have udarbejdet en ny aktiv politik for kultur-, fritids- og landdistriktsområdet. Denne nye politik skabes naturligvis i et konstruktivt samarbejde med vores mange aktive frivillige, der netop brænder for vores område. Vi har et fantastisk aktivt forenings-, fritids- og kulturliv. Det håber jeg med bl.a. den nye politik bliver endnu mere aktivt. Vi skal jo alle vurdere, hvad der giver vores liv mening. Min klare holdning er, at fællesskab og foreningsliv er et bærende element i det at trives som menneske. Så en af mine personlige intentioner er, at vi gerne skal involvere flere i et givent fællesskab. Om det er i en sportsforening, til spejder, i den lokalhistoriske forening eller andre steder er fuldstændig underordnet. Men alle skal have muligheden.

Der skal lyde en kæmpe tak til alle, der har prøvet at få hjulene til at køre i netop deres forening. Det er jo tit for at glæde netop andre, at nogle går foran, og det har vi haft særdeles meget brug for i 2020.

Med denne hilsen ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...