NYTÅR: Hold afstand, når du skyder af - vis hensyn til dyr og tag bestik af vindforhold og nærhed til brændbare bygninger såsom landbrug

Hold afstand, når du skyder fyrværkeri af.

Der hører fyrværkeri til en rigtigt god nytårsaften, men der skal helst ikke ske ulykker, når det fyres af.

Sørg derfor for at holde afstand både til tilskuere og til bygninger, landbrug med dyr og andet, der kan tage skade af ild eller larm fra fyrværkeriet.

Fyrværkeri, der er antændt, kan skade børn og voksne, der står for tæt på og bliver ramt af fyrværkeriet.

Men det kan også sætte ild på bygninger, høstakke, tør beplantning og andet brændbart, hvis du og andre tilskuere ikke holder tilstrækkelig afstand.

Hensyn til dyr og landbrug

Ligeledes kan både dyr på landbrug og hundekenneler og familiens kæledyr blive skræmt af larm og lysglimt fra fyrværkeri, der fyres af tæt på dyrene.

Der findes faste regler for, hvor stor afstand der skal være, når du skyder fyrværkeri af.

Til døråbninger, porte og andre åbninger i bygninger skal være mindst 10 meter, når der skydes raketter af.

Til bygninger med tag, der let antændes - eksempelvis stråtag - skal der holdes en afstand på mindst 100 meter, når der skydes fyrværkeri af.

Med raketter skal der holdes mindst 200 meters afstand.

Samme afstandskrav gælder til let antændelig bevoksning, oplag af brændbare materialer og lignende.

Endvidere skal der holdes mindst 100 meters afstand til landbrug med dyrehold, hundekenneler eller marker med dyr, der går ude.

Tag bestik af vinden

Og bemærk i øvrigt, at i blæsevejr skal der i vindretningen være dobbelt så stor afstand til bygninger og beplantning, som kan antændes.

Det betyder, at der skal være mindst 20 meter til åbninger i bygninger, og du skal holde dig mindst 400 meter fra bygninger med stråtag, bevoksning og brændbart materiale, når der skydes raketter af.

Med andet fyrværkeri skal du holde mindst 200 meters afstand i vindretningen.

En kommune kan forbyde brug af fyrværkeri i et område, hvor der en særlig risiko.

Det kan for eksempel være i et tørt naturområde, i en bydel med stråtækte huse eller nær virksomheder, hvor brandfaren på grund af fyrværkeri kan udgøre en særlig risiko.

Kommunerne har også mulighed for at fastsætte særlige afstandskrav i et område af hensyn til sikkerheden for mennesker, dyr eller ejendomme.

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk/privat/fyrvaerkeri finder du mere information om sikker brug af fyrværkeri.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...