Når man passerer Kaas Briketfabrik ved Udholmsvej i Moseby, får den opmærksomme forbipasserende måske øje på en mindesten et par meter inde på briketfabrikkens grund

Den har stået der i over 100 år, mindestenen. Lidt anonymt, og for det meste godt skjult i beplantningen, for så igen at blive synlig, når nogle af os lokale tager hæksaksen frem og klipper den fri til offentligt skue.

Hvad er det så for en mindesten, og hvem er den rejst for?

Mindestenen er rejst i 1904 til minde om en - i en række af personer - som var pionerer i tørveeventyret i Lundergaards mose, nemlig konsul og etatsråd Hans Holm fra Aalborg, som i 1891 sammen med Kaptajn Søren Jensen, havde erhvervet Lundergaards mose ved en tvangsauktion for 16.000 kroner.

Stenen bærer teksten: Til minde om etatsråd konsul Hans Holm, med underteksten: ” Rejst af taknemlige arbejdere”.

Hvorfor der er rejst en sten for lige netop ham, forstod de gamle tørvearbejdere ikke, for Hans Holm var ikke populær og nærmest arbejderfjensk, som Poul Schrøder, tørvearbejder fra Kaas, udtalte det i en tv-optagelse om ”Tørve- og briketarbejdere i Kaas ”, som Henning Tjørnehøj tilbage i 1983 havde tilrettelagt.

Set i det lys, havde det måske været mere på sin plads med en mindesten af grundlæggeren af Kaas Briketfabrik, Marius Ib Nyeboe, eller af Johannes Jørgensen, som var driftsleder fra fabrikkens start i 1925 og efter Nyeboes konkurs i 1931 direktør for fabrikken til dens lukning i 1966. Netop de to skabte og drev en stor arbejdsplads i 40 år, til stor gavn for egnen.

Hvem var Hans Holm så? Jo, han var født i 1838, købmand, etatsråd og tysk konsul, gift og havde 10 børn. Hans Holm var grundlægger af Aalborgs cementindustri, Portland cementfabrikken ved Rørdal i 1889, men han oplevede ikke at se cementfabrikkens succes, da han døde i 1903.

Salicath, den tidligere ejer af Lundergaard havde ellers på et tidligere tidspunkt projekteret en cementfabrik i den sydlige ende af mosen. Den plan blev som bekendt ikke gennemført.

Det kunne ellers have været sjovt, om cementfabrikken havde ligget her og heddet Moseby Portland! Så var vi da kommet på verdenskortet!

Dog har cementfabrikken i Aalborg haft en ikke ubetydelig forbindelse til Moseby gennem årene, da fabrikken har fået leveret tonsvis af det fine sand ude fra brikettens mose i Sandmosen, som Kaas Vognmandsforretnings grønne lastbiler i årtier har kørt med i pendulfart fra Sandmosen til Aalborg Portland til cementfremstillingen.

Tankevækkende, at en naturkatastrofe, en sandflugt tilbage i 1500-tallet sidenhen gav så meget igen! Så selv om Moseby ikke fik en cementfabrik, så har der dog været ikke så lidt lokalt islæt ”blandet” i cementen.

Fakta om navnet Portland: Portland cement er en blanding af kalksten og ler, som englænderen Joseph Aspdin tog patent på i 1824. Det har navn efter en meget anvendt engelsk sandstensart – ’Portland’ og cement kommer fra det latinske ’cæmentum’, der betyder hugget sten. Portland Cement er til dags dato den mest anvendte type cement i verden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...