Glæde: Friluftsrådets lokalpulje har ydet et tilskud på godt 15.000 kroner, der skal gå til blandt andet nyt udstyr

Friluftsrådets Lokalforeningspulje har ydet et tilskud til Aaby Sogns Jagtforening

Det fortæller Henning Kiil, der er formand for Aaby Sogns Jagtforening.

Jagtforeningen søgte på opfordring fra Danmarks Jægerforbund om midler til udskiftning og nyanskaffelse af udstyr til brug i jagtforeningens regi. Udstyr der vil komme jagtfore-ningens medlemmer til gode.

Jagtforeningens bestyrelse besluttede at søge om tilskud til indkøb af to sæt picnicborde/- bænke, en stor kaffebrygger samt en buskrydder, alt sammen udstyr der vil blive brugt i og ved Jægerhytten på Torngårdsvej.

Det ansøgte tilskud på 15.090 kr. er netop blevet bevilliget, og bestyrelsen kan nu bruge efteråret og vinteren til at finde leverandører af det ønskede udstyr.

Tilskuddet har selvsagt vakt glæde hos jægerne.

- Jagtforeningen takker Friluftsrådets Lokalforeningspulje for tilskuddet, der kan gøre hver-dagen skønnere for jagtforeningens medlemmer, bemærker Henning Kiil.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...