For 150 år siden blev Hellede Sø afvandet. Nu kommer den snart tilbage, og det giver mulighed for et rigt dyre- og planteliv

JAMMERBUGT: En omkring 50 hektar (det svarer til i omegnen af 70 fodboldbaner, red.) stor sø er på vej i Jammerbugt Kommune. Eller rettere - en gammel sø skal genopstå.

Hellede Sø, som blev afvandet tilbage i 1870, skal nemlig genskabes. Det sagde et enigt teknik- og miljøudvalg ja til på dets seneste møde.

Dermed kommer der ikke alene et nyt, storslået naturområde. Projektet kommer også til at gavne klimaet, da en masse CO2, som lige nu ligger og fordamper fra tørvejorden, bliver bundet fast under vandet.

Allan Eskesen, der er biolog ved Jammerbugt Kommune, viser sammen med Søren Rosenberg, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening Jammerbugt, NORDJYSKE rundt i det historisk tidligere store højmoseområde Lundergaard Mose, hvor man planlægger at komme i gang med at genetablere Hellede Sø næste år.

- Det er et rigtig godt projekt det her. Sådan en genopretning giver en større sammenhængende natur med øget biodiversitet. Men det er også et redskab til at opnå et bedre miljø, klima og naturoplevelser med adgang til naturen. Her rammer man alle parametre, siger Søren Rosenberg.

Sjælden sommerfugl

Hellede Sø ligger i Lundergaard Mose - syd for Hune og vest for Pandrup.

Vi går ud til området, hvor søen skal genetables, langs en af flere afvandingskanaler. På en regulær sti, men også over blød spagnum, hvor man synker i til op over anklerne.

Området byder allerede nu på en rig variation af planter, buske og blomster. Således findes for eksempel orkidéer og Djævelsbid. Sidstnævnte er ret speciel, da den meget sjældne sommerfugl Hedepletvinge er afhængig af netop denne plante. Sommerfuglens larver lever nemlig kun på - og af - denne plante.

Men der er også et rigt dyreliv og masser af fugle. Og med etableringen af søen kommer der nok endnu flere flyvende forbi.

- Det vil give fine lavvandede områder, hvor vadefugle kan fouragere. Især trækfugle langs med vestkysten fra Agger Tange og Vejlerne kan her ved Hellede Sø få et tiltrængt stop inden Grenen eller modsat - på fuglenes videre færd, vurderer Søren Rosenberg.

Bruger jord fra sø-området

Men hvoran laver man så rent praktisk en så stor sø igen?

Lige nu bliver området afvandet af flere grøfter og kanaler, og i det nordvestlige hjørne står et pumpehus fra 1950’erne, som pumper vandet fra hele området - også en stor del, som er dyrket landbrugsjord, ud i Hune Bæk.

- For at genskabe Hellede Sø, så kræver det, at vi fylder grøfter i den gamle søbund op, og laver et lille dige hele vejen rundt om søen. Under tørven i området er jorden meget lerholdig, så den kommer til at holde fint på vandet, forklarer Allan Eskesen.

Man vil bruge ler fra den gamle søbund til at fylde op og lave diger, og så får man også uddybet lidt. Men det bliver ikke en særskilt dyb sø - hvilket det historisk set heller ikke var.

- Det bliver et lukket område, og det bliver regnvand, som skal fylde den - så det bliver isoleret og næringsfattigt vand. Vi regner med, at det bliver en lavvandet sø med en maksimal dybde på en meter til halvanden. Den bliver sur og brunvandet med de særlige tørvemosser, og sådan var den også før, siger Allan Eskesen..

Omfattende dræning

Der kommer altså til at gå lidt tid, inden søen nærmer sig fordums størrelse.

Eller tæt derved, for den oprindelige var 70 hektar, mens den genskabte forventes at blive omkring 50 af slagsen. Grundet den omfattende dræning og opdyrkning af den tilstødende Lundergaard Mose er det nemlig ikke muligt at genskabe en fuldstændig historisk korrekt Hellede Sø.

Men stor bliver den. Til sammenligning er Klokkerholm Møllesø, i følge Visit Brønderslev, med sine cirka 10 hektar for nærværende den største sø i Vendsyssel.

Lige nu kommer der nok ikke mange mennesker i området, og den eneste lidt bekymrende indsigelse, som har været gennem processen med at reetablere søen, har været, om der nu også kommer offentlig adgang. Noget Danmarks Naturfredningsforening vægter højt.

- Kommunen havde en halv hektar jord i området hvor søen kommer, som det er lykkedes at bytte med en anden halv hektar ved afløbet i det nordøstlige hjørne. Samtidig har man fået tinglyst vejadgang. Så forudsætningerne for offentligt adgang er i orden. Herfra vil man kunne se ud over det store uforstyrrede sø-område og måske være heldig at se de sky traner på jagt efter frøer, oplyser Allan Eskesen.

Stille og uforstyrret

Noget af det særlige ved området er altså, at det ligger ret uforstyrret.

- Så det vil tilgodese en række sky og sjældne arter. Det gælder for eksempel en del ynglefugle og måske nogle af de større rovfugle og muligvis odder, siger Allan Eskesen.

Området vil altså nok særligt tiltale dem, der ynder den stille og uforstyrrede naturoplevelse. Og det bør i øvrigt nævnes, at området er i privat eje, men at man gerne må gå sig en tur i et naturbeskyttet område.

Fantastisk naturområde

Politisk er der opbakning til, og glæde over, projektet.

- Vi var meget hurtigt enige i udvalget om, at dette er en god idé. Det er jo dels et klimaprojekt, som hjælper med at reducere udledningen af CO2. Og så får vi et fantastisk naturområde også. Det siger Jens Christian Golding (S), som er formand for teknik- og miljøudvalget.

Omkostningerne til genskabelsen af Hellede Sø finansieres i øvrigt 100 procent via en særlig statslig støtteordning. Der er også gennemført en jordfordeling i området og indgået de nødvendige projektaftaler med private lodsejere.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...