BYENS LIV: Aabybro Kirkes kirkeværge tog deltagerne med på en vandring på kirkegården

AABYBRO: Solen var i det ypperste hjørne 2. påskedag, da der var indbudt til kirkegårdsvandring på Aaby kirkegård efter en kort gudstjeneste.

Det var kirkeværge Jens Dige, der forestod rundvisningen på kirkegården. Et arrangement, der blev indledt med en kort optakt om arrangementet i kirken umiddelbart efter gudstjenesten.

Starten var ved ”Det Skeelske kapel,” hvor der blev orienteret om renoveringen af kapellet, og anvendelsen fremadrettet. Også de store omkostninger der er forbundet hermed.

Herefter var der orientering om ønskerne med anvendelse af dele af kirkeskoven fremover – de mange muligheder der bl.a. er beskrevet i udviklingsplanen for kirkegården. Ved materielgården blev der fortalt om baggrunden for fældningen af en del af det grønne bælte med ”risikotruede ældre træer.”

På afd. A, hvor kirken er beliggende, var der stop ved et par gravsteder, hvor Jens Dige knyttede lokalhistoriske kommentarer til – afdøde Peter Løth fra ”Gl.Torngård”, samt graver Peder Justesen (1885-1965) der med flid og ydmyghed bestred sit job fra 1913 til sin død – en historisk periode der bl.a. oplevede to verdenskrige – og lettelsen da der kom elektricitet.

Ved afdeling B blev der orienteret om da afdelingen blev taget i brug omkring 1933, og den kendsgerning der nu i den kommende kirkegårdsvedtægt der er til behandling for tiden er tanker om at stoppe for anvisningen af nye gravpladser, i det omfang der ikke er tale om efterlevende ægtefæller/reg.partner eller familiegravsteder.

Ændringen skyldes primært det stærkt faldende behov for kistepladser, idet der i dag sker kremering ved ca. 75 procent af dødsfald i Aaby sogn.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...