FARVEL: Lone Risdahl Krogsgaard stopper i Gjøl Sogn

GJØL: Sognepræst Lone Risdahl Krogsgaard har efter næsten 20 års tjeneste valgt at fratræde embedet som sognepræst i Gjøl Sogn.

Lone og ægtefællen Torben kom til Gjøl i 2000, da Kr. Vestergaard gik på pension, og i forbindelse med ansættelsen blev stillingen ændret, så sognepræsten på Gjøl også fik opgaver i Biersted sogn hos daværende sognepræst Kr. Baggesgaard og senere dennes efterfølgere.

Alle disse opgaver har Lone varetaget med stor omhu og ansvarsfølelse, og ingen er gået forgæves til Gjøl Præstegård efter hjælp. Der er blevet holdt mange indholdsrige gudstjenester, og arbejdet med børn og unge har altid nydt godt af Lones interesse og store arbejdsindsats. Samtidig har Lone været en stor støtte for mennesker i sorg og rigtig mange har mærket den varme og omsorg, hun rundhåndet har delt ud af. I de seneste par år har Lone døjet med helbredet, og derfor har hun nu valgt at søge sin afsked for at tage en pause fra præstegerningen.

- Lone og Torben forlader dog ikke egnen, idet de flytter fra præstegården til et hus på Gjøl, så vi vil heldigvis stadig have familien iblandt os, fortæller provst Folmer Toftdahl-Olesen.

Der bliver mulighed for at tage afsked med Lone Krogsgaard ved en reception i Gjøl Sognegård lørdag 2. november.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...