DET SKER: Det har været et travlt år i foreningen

GJØL: Gjøl lokalhistorisk Forening har 14. marts afholdt en velbesøgt generalforsamling.

Formanden berettede om et travlt år med indretning af lokaler på Gjøl Skole og træpavillon, som Jammerbugt kommune velvilligt har stillet til rådighed. Flere frivillige har hjulpet med arbejdet og arbejder

fortsat i Arkivet.

Der er et godt samarbejde med skolen, som viser interesse for foreningens arbejde. Pt. er man sammen med Øland Lokalhistoriske Sognegruppe, Gjøl-Øland Digelag, Gjøl Natur- og Kulturcafé og

Naturcenter Fosdalen ved at planlægge Gjøl-Øland dæmningens 100 års jubilæum lørdag d. 15. juni.

Under kaffen fortalte Henny Christensen om tre seværdigheder på Gjøl, som man ”bare” kører forbi: Høgstenen, Tjæregraven og Gjøl Bjerg.

Foreningen markerede sit 40 års jubilæum med at udnævne Henny Christensen til æresmedlem.

Henny har været med fra starten i 1979 og har ydet en meget stor indsats med indsamling og registrering af billeder og gamle genstande. Med sin store viden om lokalhistorien på Gjøl er Henny en stor inspiration for de øvrige frivillige, der arbejder i Arkivet og for dets besøgende, lød skudsmålet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...