Grønt: 150 hektar bliver det nye område på

Aabybro: Beskyttelsen af grundvandet i indvindingsoplandet til Aabybro Vand skal øges. Derfor rejser Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen en ny skov på et 150 hektar stort areal mellem Aabybro og Biersted.

Arealet dækker store dele af indvindingsoplandet til Kærvejværket og Vildmoseværket, og ligger nord for vejen med forbindelse med Aabyskoven mod vest.

Skoven rejses for at reducere udvaskningen af nitrat til grundvandet, og dermed sikre drikkevandet.

- Den nye skov skal først og fremmest løfte kvaliteten af drikkevandet i området. Skoven kommer til at ligge tæt på både Aabybro og Biersted, og dermed får kommunen endnu en bynær skov til gavn for mange, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Naturstyrelsen bliver ansvarlig for at etablere skoven, og driften af selve skoven og naturarealer, når dette står klar, og kommer også til at stå for at erhverve arealerne gennem forhandlinger med lodsejerne. En kontakt, styrelsen allerede har etableret med lodsejerne.

I forbindelse med skoven bliver etableret forskellige publikumsfaciliteter som borde, bænke, stier og veje. Kommunen ønsker at involvere lokale interessenter i, hvilke faciliteter, der ellers kan være behov for i den nye skov. Det kan være shelters og madpakkehus. Sådanne faciliteter vil komme i stand gennem et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune – eventuelt med ekstern finansiering.

Skoven kommer til at ligge i sammenhæng med Aabyskoven, og derfor bliver der sammenhæng mellem stierne i Aabyskoven og de stier, der etableres i den nye skov.

Den samlede udgift til skoven forventes at blive på 37,8 millioner kroner og omfatter erhvervelse af jord, skovtilplantning samt diverse publikumsanlæg. Naturstyrelsen medfinansierer jordkøbet med 12 millioner kroner, og alle omkostninger til erhvervelse af jord, skovtilplantning og anlæg. De resterende udgifter vil dækkes af Aabybro Vand med 15 millioner kroner, og Jammerbugt Kommune med tre millioner kroner.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...