Jammerbugt Kommune starter nyt samarbejde for at afhjælpe problemet

JAMMERBUGT: Elektronikvirksomhederne i Jammerbugt Kommune udtrykte bekymringer for, om de kunne skaffe nok kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. En bekymring, der meget godt matcher prognosen om, at der mangler 82.000 faglærte i løbet af de næste 10 år, og at relevante kandidater sjældent er under 50 år.

Den udfordring tog Jammerbugt Kommune op.

- Vores virksomhedskonsulenter tog straks udfordringen op. Vi har nu etableret et samarbejde, hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, Erhvervskontoret og kommunen er gået sammen om at finde løsninger og konkrete initiativer, så branchen er sikret den arbejdskraft, de har brug for, fortæller Sundheds- og Arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune Jannie Knudsen.

Ledighedstallet er meget lavt i branchen. Og behovet for arbejdskraft i elektronikbranchen er enslydende flere steder i landet. Nogle har et behov nu og her, mens bekymringerne ligger længere ude i fremtiden hos andre virksomheder. Fremskrivning af antallet af medarbejdere, der går på efterløn og lignende viser, at der store udfordringer i årene, der kommer.

- Virksomhederne i Jammerbugt Kommune er ikke de eneste, der kommer til at mangle arbejdskraft. Derfor har samarbejdet givet genklang ud over kommunegrænsen. Andre nordjyske kommuner bidrager nu med at samle oplysninger ind om uddannelsesbehov i branchen. Det giver os et bedre datagrundlag og i høj grad også endnu bedre mulighed for et bredt samarbejde, fortæller formand for Beskæftigelsesudvalget Morten Klessen.

Arbejdsmarkedskontoret i Aalborg og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd spidser også ører, hvorfor Jammerbugt Kommune har været inviteret i de to fora for at fortælle mere om samarbejdet.

Mulighederne for opkvalificering af medarbejdere og ledige har aldrig været bedre. En af opgaverne i samarbejdet er at se på, hvilke kurser og uddannelse nye medarbejdere skal have for at være attraktive for elektronikbranchen.

- Vores opgave – både politisk og administrativt – er at understøtte kommunens produktionsvirksomheder med kvalificeret arbejdskraft. Samarbejdet kommer til at vise flere veje til, hvordan vi bedst understøtter virksomhederne. Efteruddannelse er klart et initiativ, vi skal sætte i gang. Med AMU Nordjylland elektronik, VUC Aabybro, Tech College samt EUC Nord og NordVest omkring os er mulighederne for uddannelse særdeles gode og geografisk tæt på, siger Morten Klessen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...