Mens Nordjylland er blevet ramt af en ny lockdown, har mange borgere stadig brug for at holde møder og konsultationer med kommunen blandt andet på sundheds- og handicapområdet.

I Jammerbugt Kommune har man hver måned holdt knap 30 timers videomøder med borgere i sundhedsplatformen Nexus. Helt nøjagtigt har kommunen haft et samlet minutforbrug på 13.364 minutter siden marts. Det oplyser KMD i en pressemeddelelse.

Videoværktøjet giver mere værdi end blot som erstatning for fysiske møder. Udsatte borgere, som kan have det svært ved at møde op til fysiske møder, nyder eksempelvis godt af at kunne logge på mødet fra deres egen stue.

Konsultationen mellem socialt udsatte borgere eller kronikere og det kommunale sundheds- eller pædagogfaglige personale kan også sagtens foregå over videolink og spare transporttid, uden at kvaliteten forringes.

Borgere med handicap eller kroniske sygdomme kan eksempelvis genoptræne på eget stuegulvet som hos fysioterapeuten eller få snakket om deres udfordringer, modtage vejledning og få rådgivning med en pædagog via videolink som alternativ til et fysisk møde.

- Oplevelsen af, at hjælpen og støtten stadig kan opretholdes, har været en uvurderlig mulighed under nedlukningen, men har samtidig givet anledning til at danne erfaringer, som fremover kan blive en fast del af måden, kommunen vejleder borgerne på. Det er nogle af de erfaringer, som Jammerbugt Kommunes Sundheds- og Handicapafdeling vil tage med på den anden side af Corona-nedlukningen, oplyses det i pressemeddelelsen.

Sundheds- og omsorgsplatformen KMD Nexus, der bruges i Jammerbugt Kommune, er udviklet og driftes af it-virksomheden KMD.

Platformen giver borgere og pårørende mulighed for at foretage konferenceopkald til læger, sygeplejersker og socialrådgivere, deltage i virtuel holdtræning og holde sig ajour med fx handleplaner og aftaler.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...